ศูนย์บริการซ่อม มิตรอภัย

ด้วยบริการด้านเครื่องมือช่างแบบครบวงจรและอะไหล่แท้จากผู้ผลิตโดยตรง

ค่าบริการซ่อมและเงื่อนไข

 1. ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรรมเนียม 100.- ในการตรวจเช็คเพื่อเสนอราคา โดยไม่มีการซ่อมและจะต้องมารับเครื่องคืนภายใน 30 วันหลังจากวันส่งตรวจ
 2. ถ้าระยะเวลาที่กำหนดในใบรับประกันหมดลงก่อนวันที่ส่งเครื่องมือเข้าซ่อม ทางบริษัทจะทำการคิดค่าซ่อม เครื่องมือ 200.- ในกรณีที่ค่าอะไหล่ไม่ถึง 3,000.-
 3. ค่าอะไหล่ 3,000.- ขึ้นไป ไม่คิดค่าซ่อมเครื่องมือ
 4. ทางบริษัทจะเสนอราคาให้ลูกค้าทราบก่อนการซ่อมทุกครั้ง
 5. ราคาอะไหล่ที่ซ่อมเกิน 2,000.- ขึ้นไป เมื่อตกลงซ่อมลูกค้าต้องชำระเงินก่อน ทางบริษัทถึงจะอนุมัติซ่อมได้
 6. กรณีเครื่องมือที่ซ่อมเสร็จ หากไม่มีการมารับเครื่องกลับภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้ง เครื่องมือจะถูกนำไปจำหน่าย เพื่อชดเชยให้ทางบริษัท

การรับประกันหลังซ่อม

 • ทางบริษัทรับประกันอะไหล่ตัวที่เปลี่ยนให้ในกรณีที่เสียหายภายใน 1 เดือน

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน บ๊อช และ เดรเมล

1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง ภายในระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี ตามรุ่นที่กำหนดนับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้นเครื่องเป่าลมร้อน ซึ่งไม่มีการรับประกัน)
2. ในกรณีที่ต้องการเคลมรับประกัน โปรดส่งเครื่องสภาพเดิม โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน พร้อมทั้งใบรับประกันมายังศูนย์ซ่อม บ.มิตรอภัยจก.
3. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
3.1 การซ่อมหรือดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของทางบริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ
การเพิ่ม/ลด อะไหล่ หรือใช้ อะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของบ๊อช
3.2 อุบัติเหตุ ความประมาท เลินเล่อ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
3.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
3.4 การใช้งานที่ผิดแผก หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำการใช้งานคู่มือการใช้งาน
3.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
4. การรับประกันจะถูกยกเลิก หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
5. การรับประกันนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนโอนสิทธิ์ได้ และจะมีผลครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช
6. กรณีคืนสินค้า คืนได้ภายใน 5 วัน หลังจากการซื้อสินค้าไปแล้ว (สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)

เงื่อนไขการรับประกัน มากีต้า

 1. บริษัทฯ จะบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหบ่โดยไม่คิดมูลค่า แก่สินค้า MAKITA ที่จัดจำหน่ายโดยบริษทฯ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ภายในระยะ 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (ทั้งนี้จะดูจากใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่สั่งซื้อ และใบรับประกัน)
 2. การรับประกันนี้จะไม่รวมการชำรุดจากการใช้งานผิดประเภท การขนส่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภทความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น การต่อสายไฟยาวหรือเล็กเกินไป การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน การเก็บรักษาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 3. บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด ดัดแปลงมาก่อนโดยบุคคลภายนอก
 4. ใบรับประกันหาย บริษัทฯ ไม่ออกให้ใหม่
 5. การรับประกันนี้ไม่ร่วมถึงค่าขนส่งและการเดินทาง การบริการถึงสถานที่ใช้งาน บริษัทฯ คิดค่าเดินทาง
 6. ใบรับประกันนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ และใช้ได้เฉพาะเครื่องที่มีเบอร์เครื่องตรงกันเท่านั้น
 7. บริษัทฯ ขอสงสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีที่บัตรรับประกันมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไข
  * (เครื่องเป่าลมร้อนทุกรุ่น ไม่มีการรับประกัน)

สาขาลาดพร้าว

 1001 ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

Tel  +66 (0) 2 938 1786-89  ,(0) 2 058 2448

Fax +66 (0) 2 938 3134 - 35

E-Mail: info@mitrapai.com

สาขาคลองกุ่ม (เสรีไทย)

57/29 ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10240

Tel  +66 (0) 2 731 8050

Fax +66 (0) 2 731 8055,+66 (0) 2 377 2520

E-Mail: bhhklongkum@gmail.com

สาขาเลียบคลองสอง

 557 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ 10510

Tel  +66 (0) 2 057 1001

Fax +66 (0) 2 938 3134 - 35

E-Mail: mitrapailks@gmail.com

บริการศูนย์ซ่อมบ๊อช

b service

 

 

slot online gacor
Slot Online
Slot luar negeri
slot demo
demo slot
slot demo pragmatic
demo slot pragmatic
https://linkr.bio/demo-slot-pgsoft