แจ้งโอนเงิน

ขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน
  • แจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ
  • แนบสลิปหลักฐานการโอนเงิน

ผ่านช่องทาง