เลื่อยฉลุ GST 65 Professional

กำลังไฟฟ้าเข้า 400 W
ความเร็วรอบ 3,100 รอบ/นาที 
อัตราช่วงชัก 18 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 65/12/3 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)  1.7 กก.

เลื่อยฉลุ GST 65 E Professional

กำลังไฟฟ้าเข้า 400 W
ความเร็วรอบ 500-3,100 รอบ/นาที 
อัตราช่วงชัก 18 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 65/12/3 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)  1.7 กก.

เลื่อยฉลุ GST 80 PB Professional

กำลังไฟฟ้าเข้า 580 W
ความเร็วรอบ 3,100 รอบ/นาที 
อัตราช่วงชัก 26 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 85/20/10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)  2.4 กก.

เลื่อยฉลุ GST 80 PBE Professional

กำลังไฟฟ้าเข้า 580 W
ความเร็วรอบ 500-3,100 รอบ/นาที 
อัตราช่วงชัก 26 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 85/20/10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)  2.4 กก.

เลื่อยฉลุ GST 25 M Professional
กำลังไฟฟ้าเข้า 670 W
อัตราช่วงชัก 500-2,600 รอบ/นาที
ระยะตัดลึก 24 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 85/20/15 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)  2.7 กก.

สาขาลาดพร้าว

 1001 ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

Tel  +66 (0) 2 938 1790

Fax +66 (0) 2 938 3133 - 35

-E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาคลองกุ่ม (เสรีไทย)

57/29 ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10240

Tel  +66 (0) 2 731 8050

Fax +66 (0) 2 731 8055,+66 (0) 2 377 2520

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาเลียบคลองสอง

 557 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ 10510

Tel  +66 (0) 2-0561200-2, (0) 2-057-1001

Fax +66 (0) 2 938 3134 - 35

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการศูนย์ซ่อมบ๊อช

b service