ร่วมงานกับมิตรอภัย

Join our company

ตำแหน่งธุรการการเงิน

Qualifications:
- หญิง 2 ตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ , บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
ติดต่อ: 02-938-1790

ตำแหน่งธุรการขาย

Qualifications:
- เพศหญิง 2 ตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
- มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการประสานงาน
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

ติดต่อ: 02-938-1790
สมัครได้ที่

สาขาลาดพร้าว

 1001 ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

Tel  +66 (0) 2 938 1790

Fax +66 (0) 2 938 3133 - 35

E-Mail: info@mitrapai.com

สาขาลาดพร้าว

 1001 ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

Tel  +66 (0) 2 938 1790

Fax +66 (0) 2 938 3133 - 35

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาคลองกุ่ม (เสรีไทย)

57/29 ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10240

Tel  +66 (0) 2 731 8050

Fax +66 (0) 2 731 8055,+66 (0) 2 377 2520

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาเลียบคลองสอง

 557 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ 10510

Tel  +66 (0) 2 0561 200-2, (0) 2 057 1001

Fax +66 (0) 2 938 3134 - 35

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการศูนย์ซ่อมบ๊อช

b service